Автоматизация (АТП)

За улеснение на процесите във Вашето предприятие и за намаляване на разходите Ви, „Сатурн-2“ ООД Ви предоставя качествени услуги за автоматизация.

Автоматизацията на технологични процеси (АТП) позволява процесите да се изпълняват само под експертен надзор и мениджмънт, от страна на един служител, или дори без непосредствено участие на човек. Това се осъществява чрез изграждане и програмиране на една или няколко системи, въз основа на приети критерии, които осигуряват оптималност на процесите и работата на предприятието като цяло.

Чрез автоматизирането на процесите, имате възможност за преразпределяне на материали, потоци от енергия и информация, като по този начин осигурявате по-висока безопасност, екологична дейност и, не на последно място, икономичност на процесите.

Експертите от „Сатурн-2“ ООД Ви предоставят модерни и съвременни решения за автоматизация чрез внедряване на системи за управление на производството, както и системи за управление на предпиятието. Така подобрявате технологичния процес и осигурявате си по-ниска цена за производство, в съответствие с изискванията за качество, екологичност и безопасност.

Възможности на системите за АТП

Системите за Автоматизацията на технологични процеси позволяват:

 • управление на разнородни промишлени машини (като маркировъчни, етикетиращи и валцоващи машини, поточни линии, преси, специални везни и др.);
 • контролиране на производствения процес чрез събиране и анализ на данни от различен тип електронни датчици, свързани към програмируеми контролери (микроконтролери, PLC);
 • обработка и анализ на данните, съхранени в системата, осъществени в реално време.

За запитвания за системи за автоматизация, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Софтуер за управление на складови бази

За по-добра и ефективна работа, ние осигуряваме софтуерни системи за автоматично управление на складови бази. Целта на този вид софтуер е осигуряване на пълноценна работа със складовете на всяко предприятие. Основните функции, които изпълняват тези системи, са:

 • проследяване и визуализиране на актуална наличност в реално време за всички складове;
 • осъществяване на входящ и изходящ контрол на материалите, стоките и готовата продукция;
 • планиране и управление на доставките;
 • възможност за извършване на богат набор от справки за целия поток от информация в системата.

За запитвания за софтуер за управление и складови бази, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

Софтуер за автоматизация на дозиращи процеси

Софтуерните системи от този тип позволяват управлението на цялостния процес по дозиране на суровините за производството на даден продукт (фураж, асфалт, олово и т.н.). Вие можете да извършвате тази дейност чрез управление на промишлени устройства.

С този софтуер автоматизирате технологичните процеси, с помощта на промишлени контролери (PLC, микроконтролери) за управление на:

 • дозиращи електронни везни;
 • бункери;
 • бързи и бавни шнекове;
 • поточни линии;
 • смесители – както за мокро, така и за сухо смесване, и микродозиране;
 • електронни датчици и др.

Системите имат интегриран модул за управление на складово стопанство, който осигурява пълна статистика за входа и изхода на всички складове на предприятието, както и тяхната актуална наличност.

За запитвания за софтуер за автоматизация на дозиращи процеси, свържете се с:

Показване на допълнителна информация

За повече информация и запитвания:

 • инж. Тодор Овчаров

Изпратете запитване  по email

Изпратете запитване по email

Вижте цялата информация за контакти с инж. Тодор Овчаров »