Марката QEST™

QEST™ е собствена марка на фирма „Сатурн 2“ ООД. Името й е съкращение от „Quick and Easy Systems and Technologies“ („Бързи и лесни системи и технологии“). 
Всички продукти с марката QEST™ са проектирани и изработени в България от екип висококвалифицирани експерти, част от инженерния отдел на Сатурн – 2.
Верни на името си, продуктите с марка QEST™ отговарят на нуждите на пазара за умен и адаптивен хардуер и софтуер. Допълнително предимство за тях е, че се предлагат на достъпна цена и същевременно покриват високи изисквания за качество и надеждност, които са част от фирмената политика на „Сатурн – 2“ ООД.

Продукти QEST™

QEST™ предлага готови и поръчкови хардуерни, софтуерни и комбинирани технологични решения. Продуктите с марката QEST™ са проектирани и разработени, за да функционират като една или комбинация от няколко от следните системи:
  • Системи за контрол на процеси – контролни усилватели, многоканални контролери, електронни контролни системи, компютърни контролери, електронни контролни панели, електронни или електрически контролни модули, електронни контролни вериги, електрически вериги за контрол;
  • Системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение – карти за контрол на достъпа (кодирани или магнитни), контролери (регулатори), контролиращо наблюдение, охранителен контрол, визуален контрол, видеомонитори;
  • Системи за контрол на сигурността и безопасността – контрол при пожар, системи за дистанционно управление на контролната апаратура, паник системи, пръскащи системи за защита от пожар, алармени системи; аларми за сигурност, апарати за сигурност и наблюдение, апарати за сигурност на достъп (автоматични), охранителни алармени системи, охранителни апарати за предупреждение, охранителни видеокамери, охранителни лампи, чувствителни на движение;
  • Системи за контрол на електроинсталации – електронни синхронизиращи контролни инструменти, електронни контролери, цифрови контролери за контрол на процеси, апарати за автоматичен контрол;
  • Системи за автоматизация – автоматизация на производствени процеси, обработка и архивиране на данни, синхронизиращи устройства;
  • Комуникационни системи – двупосочни системи за безжична комуникация;
  • Електронни входни системи и ключалки – софтерни системи за кодиране, кодирани карти за сигурност с цел идентификация, магнитни карти за идентификация, магнитни кодирани гривни за идентификация, радиочестотни приемници, компоненти, филтри, модулатори, предаватели, радиочестотно контролирани ключалки, кодирани карти с електронни чипове, четящи устройства за карти с чипове,четящи устройства за смарткарти (карти с вградени микропроцесорни чипове), скенери за пръстови отпечатъци, биометрични системи за идентификация и удостоверяване на личността;
  • Системи за контрол на осветлението – фотоклетки, автоматични електрически ключове за осветление, димери за електрическо осветление, регулатори за сценично осветление, осветление в жилищни сгради и домове, регулиране на кръгове от осветителни тела, осветителни регулатори, осветителни (трафик) апарати, сигнални устройства), външно и улично осветление, контролни устройства за осветление;
  • Системи за контрол на температурата – монитори за температура, тестващи апарати с температурни сензори.

Разгледайте продуктите с марка QEST™ в онлайн магазина ни »

Сфери на приложение на QEST

Системите с марката QEST™ предоставят решения на проблеми от разнообразни сфери на дейност. Еднакво подходящи са за индивидуалните нужди на частните потребители, така и за високите стандарти на бизнеса, промишлените и индустриалните предприятия.
Технологичните решения с марката QEST™ имат широко приложение както за частни лица, така и за жилищни и обществени сгради, лечебни и болнични заведения, офиси и бизнес сгради, хотели, заведения за хранене, развлекателни комплекси, индустриални и промишлени предприятия и други.
* QEST™ и логото на QEST™ са регистрирана търговска марка на „Сатурн – 2“ ООД.