За САТУРН 2 ООД

Мисия и ценности

Основните принципи на „САТУРН 2“ ООД са: точност, коректност и лоялност към клиентите и партньорите, високо качество на предлаганите продукти и услуги, здравословни и безопасни условия на труд и социална отговорност.

Основните ценности на фирма „САТУРН 2“ ООД са заложени в нейната Политиката на управление, която можете да прочетете тук »

За изпълнението на нашата мисия и ценности през годините говори и големият брой обекти, които сме завършили. Сред тях са: хотели, ЖСК, дискотеки, вилни селища, търговски базари и центрове, кина, ресторанти и много други. Портфолио с част от нашите проекти можете да разгледате тук »

История и дейност на фирма „САТУРН 2“ ООД

Фирма „Сатурн 2“ ООД е създадена в края на 1991 г. като ЕТ „Сатурн“. Предметът на дейност на компанията тогава включва направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации.

През 2003 г. едноличният търговец „Сатурн“ се преобразува в дружество „САТУРН 2” ООД. С промяната, фирмата добавя и нови дейности към портфолиото си, сред които строителство, рехабилитация и ремонт на сгради.

С регистрирането на търговската марка QEST, фирма „САТУРН 2“ започва да предлага не само електропроектиране, изграждане и монтаж на слаботокови и силнотокови електроинсталации. Клиентите на фирмата вече имат възможността да избират от услуги и продукти, свързани с оптимизация на процесите, чрез персонално разработени софтуер и хардуер за автоматизация на производствени процеси, управление на бази данни (включително и складови) и менажиране на дозиращи процеси.

Собственост и екип

Фирмата е 100% частна собственост. Собствеността и управлението на дружеството са изцяло български, но това не е пречка за успешното й представяне не само на българския, но и на чужди пазари.

Основател и управляващ собственик на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През 1991 г., когато започва своята дейност, фирмата има само двама работника. През 2007 г. „САТУРН 2“ ООД може да се похвали с персонал от над 70 работника на трудов договор, всеки един от които е с висока квалификация и дългогодишен опит в експертната си област.

QEST (Quick and Easy Systems and Technologies)

е отдел на фирма „Сатурн 2“ ООД с предмет на дейност проектиране и разработване на хардуер и софтуер, проектиране и изграждане на системи за автоматизация, видеонаблюдение, изграждане на климатизация и вентилация, проектиране на силнотокови и слаботокови ел. инсталации и ел. табла и др. Всички продукти с марката QEST са разработени и произведени в България от „Сатурн 2“ ООД.

QEST и логото на QEST са регистрирана търговска марка на „Сатурн 2“ ООД.
Всички права са запазени.