Пожароизвестителни и пожарогасителни системи » Системи за пожаробезопасност

Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за гласово оповестяване и отвеждане на дим и топлина (димни люкове). Разполагаме с най-модерно оборудване и инструменти от водещите производители.Read More →

Извършваме обслужване, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за гласово оповестяване и отвеждане на дим и топлина (димни люкове). Разполагаме с най-модерно оборудване и инструменти от водещите производители.