Сертификация » Разрешение за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Разрешение за дейност по пожаробезопасност по чл. 129, ал. 2, т. 1 до 5

Разрешение №629/12.05.2017 от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВРRead More →

Разрешение №629/12.05.2017 от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР