Силови ел. инсталации » Ел. инсталации на силен ток

Основната цел на силовите ел. инсталации, наричани още силноткови електроинсталации, е подсигуряване на помещението, за което се изграждат, с електрическа енергия според предназначнието му. След като мрежата е изградена към нея могат да се присъединят електрически консуматори с висока мощност (силови).Read More →

Основната цел на силовите ел. инсталации, наричани още силноткови електроинсталации, е подсигуряване на помещението, за което се изграждат, с електрическа енергия според предназначнието му. След като мрежата е изградена към нея могат да се присъединят електрически консуматори с висока мощност (силови).