Слаботокови ел. инсталации

Фирма „Сатурн – 2“ предлага проектиране и изграждане на слаботокови инсталации – електрически системи с работно напрежение до 100V, реализирани по поръчка, според нуждите на клиента.

Инженерите, работещи по тези проекти, са с висока квалификация и богат опит в проектирането, изграждането и поддръжката на инсталации, работещи на средно и ниско напрежение. Пълната гама услуги по завършването на слаботокова елекроинсталация се извършва в максимално кратък срок, с най-добро качество и при спазване на световни стандарти за сигурност и безопасност, гарантирано от серификати от TUV AUSTRIA CERT GMBH за изграждане на слаботокови ел. инсталации.

Най-често изпълняваните от експертите във фирма „Сатурн-2“ ООД типове проекти за слаботокови системи са описани по-долу.

Слаботокови осветителни инсталации

Съвременните осветителни LED, диодни системи предлагат възможност за изграждане на електрически инсталации за осветление с ниско работно напрежение. Те изглеждат естестично, на достъпна цена са и могат да предложат по-малък разход на електричество.

Доскоро се използваха предимно за външна реклама, магазини и заведения (като ресторанти, кафенета, дискотеки) и по-рядко в офис сгради. Сега обаче все по-често намират приложение също в домове и хотели.


Система за управление на осветление

Използвайки предимствата им, инженерите от „Сатурн – 2“ ООД разработиха и готова система за управление на осветлението с марката QEST, която Ви дава редица нови предимства. С нейна помощ можете да менажирате състоянието на голямо количество осветителни тела, по предварително зададени от Вас схеми, както и в реално време. Вие контролирате не само дали светят, или не, а имате възможност да определяте цветовете на светене, дори премигване. И това са само част от възможностите на системата.

Научете повече за QEST LC тук »


За запитвания за слаботокови осветителни инсталации, свържете се с офиса на Сатурн-2

Сигнално-охранителни системи (електрически системи за пожароизвестяване, аудиовизуални системи, СОТ, аварийно осветление)

Показване на повече информация за сигнално-охранителни инсталации

Слаботоковите инсталации за сигналицация и охрана могат да включват редица възможности за осигуряване на сигурността на отделни помещения, сгради или комплекси. Фирма „Сатурн -2“ предлага разнообразни електрически системи, които предоставят различно ниво на сигурност – от стандартни системи до системи, осигуряващи изключително високо ниво на безопасност, за да осигурят Вашето спокойствие.

Системите се разделят на два големи типа:

Проектиране и изграждане системи за сигурност и охрана, включваши СОТ инсталации, видеонаблюдение и записване на звук, мониторинг и контрол на достъп чрез персонален код, RFID чип и магнитни карти. Към системата може да се включи и контрол на служителите, както и проследяване на работно време за всеки един от тях. Контролът на достъп и мониторингът могат да работят не само на ниво сграда и помещение, а дори и за използване на асансьори, компютри и други. Инсталцията може да включва и подаване на звукови и/или светлинни сигнали при определени събития, както и пълно ограничаване на достъпа двупосочно.

Инсталацията за охрана, контрол на достъп и мониторинг се изработва изцяло по Ваша заявка, като може да включва един, няколко или всички изброени елементи, както и допълнителни, според Вашите нужди, желания и нивото на сигурност, което искате да постигнете.

Инсталациите за сигнализация и безопасност осигуряват адекватност при спешни случаи (авария, инцидент, пожар и други). Към тях се включват системи за известяване, както и противопожарни системи. Екипът на „Сатурн -2“ ООД разполага с квалифицирани кадри по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Допълнително, според изискванията на регулаторните органи, предлагаме изграждане и на аварийно осветление. Целта му е осигуряване на минимална осветеност при прекъсване на работното осветление.


Паник система за сигнализация

За нуждите на безопасността, „Сатурн -2“ ООД предлага и готова софтуерна паник система с марката QEST. Продуктът дава възможност за бърза и адекватна реакция при спешен случай. Също така е удобна за мониторинг, подобряване на обслужването и повишаване на безопасността. Системата може да се прилага както в хотели, така и в болнични заведения, търговски центрове, заведения за хранене и други.

Научете повече за паник системата SOS Hotel тук »


За запитвания за сигнално-охранителни системи, свържете се с:

Показване на повече информация за осветителни инсталации

Домофонни инсталации и контрол на достъпа

С цел ограничаване и контрол на достъпа, в повечето жилищни сгради се монтира домофонна система с електрическа брава и дори видеонаблюдение. Тези инсталации се прилагат и в много учреждения, офиси и бизнес сгради, дори и в промишени и индустриални предприятия, военни бази и други, които изискват средно до високо ниво на сигурност на достъпа от неоторизирани и външни лица.

Контролът на достъпа се осъщестява чрез персонално устройство – най-често RFID чип или магнитна карта, което има предварително зададени права за достъп. Това дава по-големи възможности на управление на местата, до които различни лица имат достъп, като има възможност правата да се променят според нуждите.
Домофонната система осигурява двупосочна разговорна връзка, инициирана чрез повикване (чрез натискане на бутон). Абонатът получава звуков сигнал, който, за неговото удобство, е различен от този на звънеца. С натискане на бутон, потребителят има възможност да даде достъп, без да е необходимо повикващият да притежава чип или магнитна карта.

Системата за контрол на достъп и домофонна инсталация могат да се инсталират и самостоятелно, независимо едно една от друга, без да е задължително да са в комбинация.


Системи за контрол на достъп и работно време

Освен изработване на домофонни системи по поръчка на клиента, фирма „Сатурн – 2“ ООД предлага и готови системи за контрол на достъп и работно време, с марката QEST, както и RFID чипове към тях. Готовите системи могат да бъдат индивидуалнизирани, в зависимост от нуждите на клиента. Те се предлагат на изключително атрактивна цена, а настройката и монтажът са изключително лесни. Фирмата предлага монтаж и съдействие при необходимост.

Научете повече за система за контрол на достъп SAC 200 »

Повече информация за система за осигуряване на сигурността на достъп SAC 3000 ще научите тук »

Разгледайте и асансьорното устройство за връзка с кабина QEST LIFT »


За запитвания за домофонни инсталации и контрол на достъпа, свържете се с:

Показване на повече информация за домофонни инсталации и контрол на достъп

Звънчеви инсталации и стълбищно осветление

Звънчевата инсталация представлява система за повикване от площадката пред входните врати към апартаментите. При необходимост, може да се инсталира и за други типове сгради, но обикновено за офиси, учреждения, болнични заведения, индустиални и промишлени сгради и други подобни, домофонните системи са по-удобни.

Звънчевата инсталация може да се свърже с домофонна система и да работят заедно. Безпроблемно може да се добави и система за контрол на достъп.

Като продължение на звънчевата инсталация, от гледна точка на ползваемост и удобство за потребителите, е и стълбищното осветление, както и външното осветление около звънците и домофонната инсталация. И двете могат да бъдат включвани ръчно, но има възможност и процесът да се автоматизира, чрез използване на датчици за движение, както и чрез подаване на схема кога да е включено и кога не (например за офис сгради, осветлението може да се настрои така, че да не се включва в неработни дни, с цел спестяване от електроенергия). Подобно вътрешно осветление на коридори и помещения, в които няма постоянно движение, може да се приложи във всички видове сгради, дори в определени частни случаи, за домове и офиси.

За запитвания за звънчеви инсталации и стълбищно осветление, свържете се с:

Показване на повече информация за звънчеви инсталации и стълбищно осветление

Телефонна инсталация

Телефонните инсталации се проектират и изграждат обикновено в промишлени и офис сгради, както и в някои обществени сгради. Тяхната цел, както подсказва името им, е да осигурят телефонна връзка между отделните звена в сградата (работни места, помещения, магазини, ако става дума за търговски центрове и т.н.). В общия случай телефонната инсталация се монтира скрито.

За запитвания за телефонни инсталации, свържете се с:

Показване на повече информация за телефонни инсталации

Компютърни мрежи

Когато имате нужда от изграждане на локална компютърна мрежа в сградата, можете да се доверите на услугите на „Сатурн -2“ ООД за изграждане на инсталацията. Тя се изпълнява открито по стените, но може и да се скрие под мазилката.

За запитвания за изграждане на компютърни мрежи, свържете се с:

Показване на повече информация за компютърни мрежи

Структурирана кабелна среда за комуникации (структурно окабеляване)

Структурната кабелна среда за комуникации (СКС) е ел. инсталация, която включва кабелната преносна мрежа в сградата, както и между няколко сгради. Също така, тя осигурява връзката между всички комуникационни устройства. Инсталирането на кабелите се извършва според изисквания за качество по международен стандарт, както и според класове за съотношението между сигнал и шум за съответните честоти на кабелите и европейски стандарт за електромагнитна съвместимост.

За запитвания за изграждане на СКС, свържете се с:

Показване на повече информация за структурно окабеляване

За повече информация и запитвания:

  • инж. Ивайло Василев

Изпратете запитване  по email

Изпратете запитване по email

Вижте цялата информация за контакти с Ивайло Василев»