SAC-Tool кабел за четците SAC

SAC-Tool кабел за четците SAC

SAC-Tool осигурява връзката между компютър и безконтактните четци SAC-200 и SAC-3000. С негова помощ можете да правите бързо и лесно всички настройки на безконтактния четец през вашия компютър.

За да използвате кабела трябва да имате инсталиран безплатния софтуер SAC-Tool. Свалете го оттук или от секцията по-долу.

18.00лв. лв.

Категория:

Описание

SAC Tool е система за управление през компютър на информацията от четците за контрол на достъп и работно време SAC-200 и SAC-3000.

Изисквания за употреба на системата SAC Tool

За да използвате системата, трябва да имате четец SAC-200 или SAC-3000, RFID чипове или карти за въвеждане, кабел SAC Tool и да сте инсталирали безплатния софтуер SAC Tool.

Възможности на системата SAC Tool

Системата се състои от две части: хардуерна (кабел за свързване) и софтуер.

Кабелът осигурява връзката между устроййството за контрол на достъп (електронна ключалка, безконтактен четец за карти и чипове) и персонален компютър или лаптоп.

Софтуерът дава възможност за управление на информацията не само за един, но и за няколко четеца за контрол на достъп по бърз и лесен начин. Всички данни се визуализират пред Вас, за да осигури пълно удобство за работа.

Приложения на SAC Tool

През софтуерния инструмент SAC Tool добавяте записи в нови устройства SAC-200 или SAC-3000 само с един клик. Информацията можете да запазите във файл на компютъра си и, при необходимост от редакция, го отваряте, нанасяте промените в него и ги качвате на устройството.

Имате възможност и да проверите и какви данни вече са въведени в четеца, отново само с един клик.

Всички записите могат да бъдат редактирани или изтривани – всички, само избрани от Вас или поединично, в зависимост от Вашата необходимост.

Допълнителна информация

Тегло 0.028 kg

Ръководство за работа

Пълния наръчник за работа със софтуера SAC Tool, ще откриете на тази страница » Можете и да го свалите от този линк »

Свързване на SAC-200 / SAC-3000 с компютър

1. Свързване на устройството с компютъра 2. Избор на "COM порт" от меню „Настройки“ 3. Избор на номера на порта от меню „Port“ и натискане на бутона за отваряне на СОМ порт. 4. След приключване на работа, бутонът се натиска повторно за затваряне на порта.

Създаване на архив в SAC-200 и SAC-3000 със SAC Tool

1. Свързване на SAC четеца с компютър и въвеждане на устройството в програмен режим, посредством мастер картата. 3. Сваляне на информацията от устройството, чрез натискане на бутона „Свали“. 4. Въвеждане на името на картодържателя в появилия се прозорец. 5. След приключване на въвеждането, от меню „Файл“ » „Запиши Като…“ записът се съхранява като файл на компютъра.

Записване на архив в SAC-200 или SAC-3000

1. Свързване на четеца към компютъра и въведеждане на програмен режим с мастер картата. 2. Отваряне на файла с нужния архив от компютъра чрез клик на меню "Файл" » „Отвори“. 4. Натискане на бутона „Качи“ за добавяне на записите от файла в устройството. ВНИМАНИЕ!!! ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ЗАПИСАНА НА УСТРОЙСТВОТО, ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТА И ЗАМЕНЕНА С НОВАТА! 5. На екрана се появява индикатор, показващ прогреса на запис. 6. След приключване на процеса, на екрана се извежда съобщение „Качването завърши.“

Редактиране и изтриване на запис от архива

След свързване на устройството с компютъра, се отваря файл с нужния архив от меню „Файл“ » „Отвори…“. За редактиране на име на потребител се кликва върху него с десен дутон на мишката и от менюто се избира „Редактиране“. След това името на потребителя се променя. Изтриване на запис от архива – записът/записите, които ще бъдат премахнати, се маркират с поставяне на отметка пред името им. Натиска се бутона "Изтрий" или от падащото меню, появяващо се с десен бутон на мишката, се избира „Изтрий“. В отворилия се прозорец за потвърждаване на изтриването натиснете „OK“ за изтриване или „Cancel“ за прекратяване на изтриването.
Пълния наръчник за работа със софтуера SAC Tool, ще откриете на тази страница » Можете и да го свалите от този линк »